Bildrättigheter

Fotografens upphovsrätt

Vilka rättigheter har fotografen till sina fotografiska verk?

Fotografen har ensamrätt till sina fotografiska verk i samma stund som de har skapats. Ensamrätten innebär att alla andra som vill använda ett fotografiskt verk måste ha tillstånd från fotografen. Fotografens rätt delas in en ekonomisk del och en ideell del.

För den ekonomiska delen innebär ensamrätten att det enbart är fotografen som har rätt att göra exemplar av, sprida, överföra eller på annat sätt göra fotografierna tillgängliga för allmänheten.

Den ideella delen av fotografens upphovsrätt innebär att fotografen har ensamrätt att ändra sitt fotografiska verk eller att överföra det till en annan konstart. Den innebär även att fotografens namn alltid ska anges i samband med sitt fotografiska verk såvida det inte är praktiskt eller tekniskt omöjligt och att fotografen kan motsätta sig en kränkande ändring av fotografiet eller att fotografiet förekommer i ett kränkande sammanhang.

 

När ska fotografens namn anges?

Fotografens namn ska alltid anges i samband med fotografiet såvida det inte är praktiskt eller tekniskt omöjligt. Denna regel om fotografens ideella upphovsrätt är tvingande och kan medföra skadeståndsansvar om den inte respekteras.

 

När krävs det tillstånd från fotografen för att få använda fotografier?

Huvudregeln är att när fotografier ska användas i annat än för rent privat syfte krävs alltid tillstånd från fotografen. Görs exemplar i analog eller digital form för privat syfte krävs däremot inget tillstånd, så länge förlagan är laglig och antalet exemplar inte överstiger ett eller några få. Spridning i sociala medier kräver däremot fotografens tillstånd. (Alternativt att fotografen anges i samband med bilden.)

 

Delning via sociala medier

Du har möjlighet att dela/sprida våra bilder om ovanstående regler efterföljs. Du får alltså inte ändra, beskära eller manipulera bilden/bilderna.

Användning av hashtaggar.

DWdesign på Facebook: @DWdesign.Foto.Reklam

DWdesign på Instagram: @dwdesign_foto

Vår sociala närvaro

Vårt Instagramflöde

%d bloggare gillar detta: