FöretagKlienterUtvecklingWebb

5Q Consulting

ISO 9001 och 14001

Tobias Wixengård har under flera år jobbat som kvalitets- och miljöchef på flera olika företag.  Med en bred bakgrund inom ISO 9001 och ISO 14001 och mer än 15 års erfarenhet, startades våren 2016, 5Q Consulting, då det blev tydligt att flera företag behövde hjälp med de utmaningar som standarderna kräver.

Likaså vände sig Tobias och 5Q Consulting till DWdesign och bad om lite hjälp, med hemsida och logotyp. Under ett förutsättningslöst möte startades hemsidan med den information som behövs för att "dra igång". Ett par dagar senare var logotypen klar och hemsidespubliceringen blev skarp. 

Kontakta 5Q Consulting så bokar vi ett villkorslöst möte. Tillsammans utvecklar vi ert företag.

www.femq.se