Fotografen

Som fotograf är det omväxlande, roligt och ibland krävande att leverera “top of the line”